2016-2017 TEOG 2

  Matematik Konuları (26-27 Nisan 2017)

Kazanımları tekrar gözden geçirmek isteyen arkadaşlar için tekrar ekledim faydalı olması dileğiyle.

Çarpanlar ve Katlar

 • Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
 • İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
 • Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

Üslü İfadeler

 • Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
 • Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
 • Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
 • Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
 • Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

Kareköklü İfadeler

 • Tam kare doğal sayıları tanır.
 • Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
 • Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
 • Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
 • Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 • Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
 • Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
 • Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

Olasılık

 • Bir olaya ait olası durumları belirler.
 • “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.
 • Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının eş olasılıklı olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.
 • Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları yorumlar.
 • Basit olayların olma olasılığını hesaplar.

Üçgenler

 • Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.
 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
 • Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

Dönüşüm Geometrisi

 • Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.
 • Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder.
 • Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer.
 • Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

 • Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
 • Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
 • Özdeşlikleri modellerle açıklar.
 • Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.

Eşlik ve Benzerlik

 • Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
 • Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.

Doğrusal Denklemler

 • Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar.
 • Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir.
 • Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.

Denklem Sistemleri

 • İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer.
 • Doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında ilişki kurar.

Eşitsizlikler

 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir.
 • Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
Upload files

Hakkında matx

Şunlarıda inceleyebilirsiniz

2017-2018 8.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem Akıllı Defterim Yayınlandı(sunumat)

Değerli Meslektaşlarım; Derslerde ve okul kurslarında Kullanabileceğiniz (SUNUMAT) 8.sınıf Akıllı defterimizi bu yıl sizlerle paylaşmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super